eindeloosouderschap

Graag nodigen wij u uit voor een lezing van Herman Vuijsje en Anneke Groen over hun recent verschenen boek Eindeloos ouderschap; zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op. Waren ouders een halve eeuw geleden klaar met de zorg voor hun kinderen als die de deur uit waren, tegenwoordig duurt die zorg vaak veel langer, ook als de kinderen al volwassen zijn. Dit is een duidelijke verandering ten opzichte van vorige generaties. Wat zijn hiervan de oorzaken? En wat zijn de gevolgen voor de familieverhoudingen?

De lezing vindt plaats op maandagavond 24 april, en begint om 20.00 uur. Toegang is gratis. Aanmelden kan via winkel@boekhandelvanrossum.nl of 020-4707077 (of gewoon in de winkel).

Meer over Eindeloos ouderschap
Babyboomers wilden de afstandelijke omgangsvormen uit hun eigen jeugd vermijden, maar sloegen ze daarbij door naar het andere uiterste door ‘vrienden’ te willen zijn met hun kinderen? Waar trek je de grens als je kinderen een groter beroep op je doen dan je lief is? Ben je je ouders dankbaarheid verschuldigd voor hun hulp en inspanningen? De auteurs, beiden in 1946 geboren, onderzoeken deze vragen en veranderingen aan de hand van hun eigen persoonlijke verhaal, gesprekken met ouders en kinderen uit hun omgeving en interviews met sociologen en andere wetenschappers.